top of page

Praktiske oplysninger

På denne side forsøger vi at besvare nogle af de mere almindelige spørgsmål omkring MGK-uddannelsen - men mangler du stadig svar på netop dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores MGK-koordinatorer.

  

Hvor gammel må/skal man være for at gå på MGK?

MGK-kurset er for elever mellem 14-24 år. Der kan dispenseres i særlige tilfælde.

 

Kan man gå i skole/gymnasium samtidig med MGK?

Om man kan følge undervisningen i skole eller gymnasium parallelt med et MGK-forløb er naturligvis altid en individuel afgørelse, men på MGK-Syd gør vi hvad vi kan for at det kan lade sig gøre; regn med at du skal være på musikskolen min. tre-fire gange ugentligt - 'men vi vil så gerne have at du bliver lidt længere'…og det gør de fleste da også :-)

 

Kan man få SU?

Nej desværre. MGK-kurserne i Danmark er ikke SU-berettigede. 

 

Mødepligt

Der er mødepligt til undervisningen og deltagelse i aktiviteter og koncerter. Er man forhindret i deltagelse skal man i god tid forinden kontakte koordinatoren og ansøge om fritagelse.

 

Års- og  afgangsprøver

Hvert skoleår afsluttes med en årsprøve, der tillader oprykning til næste årgang, hvis den bestås.

Efter det tredie år afholdes afgangsprøve med censorer fra konservatorierne. Denne prøve svarer til konservatoriernes optagelsesprøve.

 

Årsprøverne er med intern censur - dvs. at det er din lærer der sammen med den gennemgående censor og eksamenslederen vurderer din præstation. Du får en karakter og en udtalelse.

 

Ved afgangsprøven er der ekstern censur - dvs. at der kommer en fagcensor, typisk en konservatorielærer, der sammen med den gennemgående censor og eksamenslederen vurderer din præstation. Du får en karakter og en udtalelse samt et diplom for gennemført kursus.

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

bottom of page