top of page

Sangskriverlinien

Undervisningen omfatter udvikling af den studerendes musikalske og tekstlige univers, tekniske færdigheder samt formidlingsfærdigheder gennem arbejdet med sangskrivning inden for et alsidigt rytmisk repertoire. 

 

I undervisningen arbejdes der med kunstnerisk idé, udvikling af den studerendes kompositoriske talent samt historiefortælling. 

 

Elevens musikalske bevidsthed, udtryk og tekniske færdigheder udvikles - dels gennem øvelser der repræsenterer en stilistisk bredde og dels gennem projekter der involverer forskellige aktører.  

 

Alle øvrige fag følges sammen med resten af MGK eleverne. 

Optagelsesprøven

Du skal først og fremmest melde dig til optagelsesprøven senest den 1. februar! 

Du skal derefter senest d. 14. februar sende følgende til MGKSYD:

- max. 15 min. musik som lydfil(er) (.mp3/.wav), som demonstrerer et kunstnerisk kreativt projekt, hvori sangskrivningen indgår som en væsentlig del. Du kan indsende et eller flere numre, så længe de max. varer 15 min. ialt. Du må gerne indsende co-writes (altså numre, du har skrevet i samarbejde med andre), men mindst ét af dine numre skal være skrevet af kun dig.

- evt. musikken nedskrevet. Det kan være i form af tekst, akkord- eller nodeark. Dette er dog ikke ikke nødvendigt, men blot en mulighed.

- en beskrivelse af musikken - hvorfor og hvordan værket er blevet til med særlig fokus på din rolle i værket.

- en motiveret ansøgning - baggrunden for, hvorfor du søger MGK

- et CV - beskrivelse af, hvad du har lavet indtil nu ift sangskrivning.

Materialet sendes enten elektronisk til pasok@kolding.dk og sunto@kolding.dk som link eller vedhæftninger (sørg for at linket er tilgængeligt indtil efter prøven) eller med snailmail på:

 

MGK-Syd

Att. Pål Soknes

Kulturskolen Kolding

Riis Toft 12a

6000 Kolding

 

Dersom materialet ikke er rettidigt indsendt, kan det medføre at optagelsesprøven ikke gennemføres.

 

Selve optagelsesprøven former sig som en samtale med dig, en fagcensor og den gennemgående censor. Du skal altså ikke performe dine numre til prøven. 

Som en del af din optagelsesprøve, vil du også blive stillet en sangskrivningsopgave af censorpanelet. 
Opgaven skal du forsøge at løse efter bedste evne, og kort præsentere ved optagelsesprøvens samtale.
Opgaven fremgår dagen efter den 14.februar(deadline for at indsende dit materiale til MGK-Syd), og du vil modtage opgaven pr.mail. 

Der afsættes 20 min. til denne samtale. Bedømmelsen ved prøven gives efter 7-trinsskalaen. 

Du tilmelder dig til prøven her: 

Bemærk at du ikke er tilmeldt før du har modtaget en kvittering pr. mail! NB: MGK er ikke SU-berettiget. 

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

bottom of page