top of page

Folkemusiklinien

Folkemusik-linien er primært et tilbud til musikeren der vil spille dansk, nordisk, celtics & amerikansk folkemusik - i traditionelle og kontemporære former. Linien tilbydes på MGKsyd i Kolding.

 

Undervisningen sigter mod et gøre dig til en dygtig musiker, der kan et folkemusik håndværk: lære melodier på øret, akkompangere og lave stemmer på stedet. Der arbejdes med at udvikle instrumentale/vokale tekniske færdigheder, som også forbereder dig til at kunne søge nye musikalske veje.


Niveauet lægges, så man efter 3 år på MGK vil kunne bestå konservatorieoptagelsesprøven. Nogle af de faste ugentlige timer foregår på hold sammen med de rytmiske elever. Undervisningen kan desuden omfatte projekter og koncerter i samarbejde med de andre linier på MGKsyd. 

Foruden hovedfagsundervisningen er der også en række bifag:

 

Sammenspil

Teori

Hørelære

Bifagsklaver

SSB - Sang, spil og bevægelse

Kor (som fællesaktivitet med de andre linier)

Optagelsesprøven

Ved optagelsesprøven vurderes den optagelsessøgende af en ekstern fagcensor, en gennemgående censor og en eksamensleder. Bedømmelsen ved prøven gives efter 7-trinsskalaen.

 

Du tilmelder dig til prøven her: www.musikalskgrundkursus.dk

Bemærk at du ikke er tilmeldt før du har modtaget en kvittering pr. mail!

NB: MGK er ikke SU-berettiget. 

 

Du kan læse meget mere om optagelsesprøven og proceduren

på denne side.

Her er information om optagelsesprøven specielt for ansøgere til folkemusiklinien:

Hovedfag

Der udføres minimum to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil. Samlet varighed max. 10 min.

 

Ansøgeren bliver hørt i gehørsefterspil samt stemmespil eller simpel improvisation

 

Endvidere prøves i lettere prima vista-spil og evt. biinstrument.

Almene fag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder i imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer samt i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder.

Rytmisk hørelæretest

Prima vista
1. Alle elever prøves i en kort primavista, der længdemæssigt typisk svarer til et A-stykke fra en standard melodi - f.eks. 8 eller 16 takter med evt. halv- og helslutning (1+2 volte).

Efterspil
1. Alle elever udsættes for at lære en melodi svarende til en typisk længde på et A-stykke af en standard melodi - f.eks. 8 takter med evt. halv- og helslutning

 

2. del af efterspil består af ENTEN punkt 2.1 eller 2.2. Eleven vælger selv.

 

2.1 Akkompagnement/stemmespil. Eleven prøves efter eget valg, men almindeligvis i forhold til instrumenttype, i én af to nedenstående opgaver.

 

2.1.1 Melodispillere prøves i at akkompagnere den under punkt 1. lærte melodi med eget stemmespil.
                                           

2.1.2 Akkordinstrumenter prøves i at akkompagnere den under punkt 1. lærte melodi med eget akkordbaseret akkompagnement.

 

2.2 Eleven bedes improvisere frit over et repeterende groove, riff eller enkel akkord rundgang - f.eks. 6-2-5-1

Efterspil A

Schottish

Efterspil B

Schottish

Efterspil B

Schottish

Prima Vista 2010 A

Prima Vista 2010 B

Prima Vista 2011 A

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

bottom of page