Lydproduktion

På MGK får du mulighed for at fordybe dig i din egen musik, ligesom du vil få undervisning i en række almene fag som eksempelvis projektrealisering og musikteknologi. Vi arbejder projektorienteret med din musik – og ofte samarbejder vi med andre kunstarter og fagområder. Målet er, at du udvikler et stærkt musikalsk og teknisk fundament, så du kan skabe dine egne unikke musikalske projekter.

Hovedfag 

Her arbejder vi med dine egne musikalske projekter. Du vil både få vejledning og inspiration til at videreudvikle dine musikalske ideer, ligesom du vil få stillet opgaver, som kan udvikle din tekniske og musikalske forståelse indenfor mere almene områder.

 

Musikteknologi

Her undervises i relevant software, som skal udvikle dine færdigheder indenfor musikproduktion. Vi gennemgår en række emner såsom optageteknik, mixing, lydbehandling og synthesizer-programmering.

 

Musikhistorie

Gennemgang af den elektroniske lyd- og musikhistorie fra år 1900 til i dag. Analyse af centrale hovedværker indenfor bl.a. musique concrete, ambient og electronica.

Tværfagligt projekt

Foregår i projektform, hvor vi arbejder med musik og lyd i sammenspil med andre kunstarter. Vores primære samarbejdspartnere er elever på Esbjerg Kulturskoles øvrige grundkursus-retninger: teater, forfatter og billedkunst.

 

Musikformidling

Vejledning og praksis i, hvordan du formidler din musik til et publikum eller en konkret målgruppe, og hvordan du i det hele taget tænker din musik ind i projektmæssige sammenhænge.

 

Musik til visuelle medier

Produktion af musik til film, tv, computerspil og internet. Vi arbejder med, hvad musikkens funktion er i disse medier, og hvilke musikalske virkemidler der gøres brug af. Du får dertil stillet konkrete kompositionsopgaver indenfor de gennemgåede medier.

Koncert lyd

Her undervises i afvikling af koncertlyd med fokus på både lyd til publikummet og monitorlyd til scenen. Gennem akustik teori samt praktiske øvelser udvikles færdigheder inden for afvikling af koncertlyd. 

Mix og produktion

Der arbejdes løbende med givne opgaver såvel som selvtilrettelagt mix- og musikproduktioner. Arbejdsformen er et miljø baseret på positiv kritik, hvor elevgruppen jævnligt mødes og giver hinanden feedback på hinandens produktioner.

Optagelsesprøven

Du skal senest d. 14. februar sende følgende til MGKSYD:

- max. 15 min. musik som lydfil(er) (.mp3/.wav), som demonstrerer et kunstnerisk kreativt projekt, hvori computeren som lyd/musik-instrument indgår som en væsentlig del.

- en beskrivelse af musikken - hvorfor og hvordan værket er blevet til med særlig fokus på ansøgerens rolle i værket.

- en motiveret ansøgning - baggrunden for, hvorfor du søger MGK

- et CV - beskrivelse af, hvad du har lavet indtil nu ift lydproduktion.

Materialet sendes enten elektronisk til chrbt@kolding.dk som link eller vedhæftninger (sørg for at linket er tilgængeligt indtil efter prøven) eller med snailmail på:

 

MGK-Syd

Att. Christian Bøtker

Kulturskolen Kolding

Riis Toft 12a

6000 Kolding

 

Dersom materialet ikke er rettidigt indsendt, kan det medføre at optagelsesprøven ikke gennemføres.

 

Selve optagelsesprøven former sig som en samtale med dig, en ekstern fagcensor og den gennemgående censor for produktionsprøverne. Du skal altså ikke performe dine numre til prøven, men må gerne afspille lydeksempler via laptop eller mobiltelefon. Der er et minijack til rådighed i prøvelokalet.

Der afsættes 20 min. til denne samtale. Bedømmelsen ved prøven gives efter 7-trinsskalaen.

Du tilmelder dig til prøven her: 

Bemærk at du ikke er tilmeldt før du har modtaget en kvittering pr. mail! NB: MGK er ikke SU-berettiget. 

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

MGK-Syd Afdeling Sønderborg

Sønderborg Musikskole

Skovvej 16, 6400 Sønderborg

Tlf.. 88 72 42 28

musikskolen@sonderborg.dk

www.sonderborgmusikskole.dk

 

MGK-Koordinator:

Ole Mouritsen

omouritsen@gmail.com

Tlf.: 28 93 43 77

MGK-Syd Center Kolding

Kolding Musikskole

Riis Toft 12a, 6000 Kolding

Tlf. 79 79 10 50

musik@kolding.dk  

www.koldingmusikskole.dk

Afdelingsleder Talentlinie & MGK:

Christian Bøtker 

chrbt@kolding.dk

Tlf.: 79 79 10 41 - 20 34 32 37 

MGK-Syd Afdeling Esbjerg

Esbjerg Kulturskole

Islandsgade 50, 6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 65 00 

kulturskolen@esbjergkommune.dk

www.kulturskolen.dk

MGK-Koordinator :
Nicolas Kock 

nicolaskock@me.com

Tlf.: 20 47 84 45