top of page

Kompositionlinien

På kompositionslinien arbejder man med udviklingen af elevens kompositoriske talent gennem...

 

- vejledning i det kunstneriske arbejde med egne værker. 

- analyse af relevante musikværker fra fortid og nutid. 

-tilegnelse af basal kendskab til kompositionsfagets discipliner, fx instrumentation, arrangement og satsteknik. 

 

Undervisningen/vejledningen skal tilrettelægges, så den studerende får vejledning og konstruktiv kritik med det formål at styrke originaliteten og det personlige.

 

Alle øvrige fag følges sammen med resten af MGK eleverne

Optagelsesprøven

Du skal først og fremmest melde dig til optagelsesprøven senest den 1. februar! 

Du skal derefter senest d. 14. februar sende følgende til MGKSYD:

- aflevere værker af forskellig karakter -  Kompositionerne skal indsendes i nedskrevet form (pdf) samt som lydfil(er) (.mp3/.wav),

- en beskrivelse af musikken - hvorfor og hvordan værkerne er blevet til med særlig fokus på din rolle i værket.

- en motiveret ansøgning - baggrunden for, hvorfor du søger MGK

- et CV - beskrivelse af, hvad du har lavet indtil nu ift komposition.

Materialet sendes enten elektronisk til pasok@kolding.dk og sunto@kolding.dk som link eller vedhæftninger (sørg for at linket er tilgængeligt indtil efter prøven) eller med snailmail på:

 

MGK-Syd

Att. Pål Soknes

Kulturskolen Kolding

Riis Toft 12a

6000 Kolding

 

Dersom materialet ikke er rettidigt indsendt, kan det medføre at optagelsesprøven ikke gennemføres.

 

Selve optagelsesprøven former sig som en samtale med dig, en fagcensor og den gennemgående censor. Du skal altså ikke performe dine numre til prøven.

Der afsættes 20 min. til denne samtale. Bedømmelsen ved prøven gives efter 7-trinsskalaen. 

Du tilmelder dig til prøven her: 

Bemærk at du ikke er tilmeldt før du har modtaget en kvittering pr. mail! NB: MGK er ikke SU-berettiget. 

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

bottom of page