De to gennemgående censorer laver en prioriteret liste over samtlige ansøgere efter afholdt optagelsesprøver. MGK-Syds ledelse indstiller på baggrund af listen et antal optagelsessøgende til optagelse og dette godkendes af MGK-Syds koordinationsudvalg.

 

 

Senest 1. maj modtager alle optagelsessøgende besked om optagelse, venteliste eller afslag.

 

Ventelisteeleverne vil senest 15. juni få besked om optagelse.

Optaget eller på venteliste?

MGK-Syd Afdeling Sønderborg

Sønderborg Musikskole

Skovvej 16, 6400 Sønderborg

Tlf.. 88 72 42 28

musikskolen@sonderborg.dk

www.sonderborgmusikskole.dk

 

MGK-Koordinator:

Ole Mouritsen

omouritsen@gmail.com

Tlf.: 28 93 43 77

MGK-Syd Center Kolding

Kolding Musikskole

Riis Toft 12a, 6000 Kolding

Tlf. 79 79 10 50

musik@kolding.dk  

www.koldingmusikskole.dk

Afdelingsleder Talentlinie & MGK:

Christian Bøtker 

chrbt@kolding.dk

Tlf.: 79 79 10 41 - 20 34 32 37 

MGK-Syd Afdeling Esbjerg

Esbjerg Kulturskole

Islandsgade 50, 6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 65 00 

kulturskolen@esbjergkommune.dk

www.kulturskolen.dk

MGK-Koordinator :
Nicolas Kock 

nicolaskock@me.com

Tlf.: 20 47 84 45