top of page

Hvem bedømmer?

Når du kommer til prøven bliver du mødt af vores censorpanel, der består af…

 

Eksamensleder

Eksamenslederen er enten afdelingsleder eller koordinator ved MGK-Syd – og er, som navnet antyder, den der leder eksaminationen og sikre at alt går rigtigt til. Eksamenslederen forestår prøverne i hørelære. Det er også eksamenslederen der giver dig din karakter og læser den skriftlige udtalelse for dig efter voteringen.

 

En fagcensor

Fagcensoren er hentet ind specielt til lejligheden for at bedømme ansøgere på netop dit instrument. Fagcensor er typisk lærer ved et af konservatorierne eller professionel musiker, f.eks. i et af landsdelsorkestrene.

 

Den gennemgående censor

Ved alle optagelsesprøverne er der én gennemgående censor (hhv. rytmisk og en klassisk gennemgående censor) og sikrer en ensartet vurdering i balance med det generelle niveau. Den gennemgående censor sidder som minimum ved to MGK-centres optagelsesprøver, så det er en person der har stor erfaring med det generelle niveau.

Den gennemgående censor er hentet fra et af konservatorierne og kender således også niveauet der.

 

På rytmisk- sangskriver- lydteknik- og folkemusik-linierne er den gennemgående censor Anders Mogensen, docent med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Odense.

 

På klassisk linie samt elektronisk musik og komposition er den gennemgående censor Erik Kaltoft, pianist og tidl. professor i ny musik ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Odense samt tidl. klaverlærer ved Det Jyske Musikkonservatorium.

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

bottom of page