Hvordan foregår det?

Inden selve prøven

Når du ankommer, skal du henvender dig på musikskolens kontor, hvor sekretærerne vil anvise dig et lokale du kan varme op i.

Du kan med sikkerhed have dit opvarmningslokale 20 minutter før prøven.

 

Inden prøven anbefaler vi at du varmer op som du ville gøre normalt - dette er ikke tidspunktet til at lære de svære passager, men til at sikre at du er i ro med dig selv og instrumentet.

 

Koncertdel

Først er der en koncertdel. Denne er offentlig for pårørende og lærere hvis den optagelsessøgen – altså du – ønsker dette. De stykker du har selv har valgt at spiller må max. vare  10 min. Herefter forlader alle lokalet med undtagelse af Eksamensleder, Gennemgående censor og Fagcensoren (samt selvfølgeligt den optagelsessøgende).

 

Hørelære, prima vista og skalaspil

Herefter forsætter prøven med en kort hørelære- og prima vista-test (varrighed ca. 5 min).

 

Ansøgere på den klassiske linie prøves også i skalaspil (til og med tre fortegn).

 

Læs mere om indholdet af og kravene til optagelsesprøverne under de enkelte linier.

 

Efter hørelæretest og prima vista er selve optagelsesprøven slut og eleven venter udenfor døren mens der voteres.

 

Evaluering

Efter voteringen kommer ansøgeren ind til censorerne og eksamenslederen meddeler karakteren og læser den skriftlige udtalelse op. Derefter uddyber fagcensor og gennemgående censor mundtligt evalueringen.

 

Karakter og udtalelse sendes pr. e-mail til ansøgeren i umiddelbar forlængelse af prøven så eleven efterfølgende evt. sammen med hovedfagslæreren kan evaluere tilbagemeldingen fra censorerne.Ved prøven anvendes 7- trins-skalaen (-3, 00, 02, 4, 7, 10 & 12).

 

Alt i alt varer optagelsesprøven inkl. tilbagemelding/evaluering 35 – 40 min.

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

MGK-Syd Afdeling Sønderborg

Sønderborg Musikskole

Skovvej 16, 6400 Sønderborg

Tlf.. 88 72 42 28

musikskolen@sonderborg.dk

www.sonderborgmusikskole.dk

 

MGK-Koordinator:

Ole Mouritsen

omouritsen@gmail.com

Tlf.: 28 93 43 77

MGK-Syd Center Kolding

Kolding Musikskole

Riis Toft 12a, 6000 Kolding

Tlf. 79 79 10 50

musik@kolding.dk  

www.koldingmusikskole.dk

Afdelingsleder Talentlinie & MGK:

Christian Bøtker 

chrbt@kolding.dk

Tlf.: 79 79 10 41 - 20 34 32 37 

MGK-Syd Afdeling Esbjerg

Esbjerg Kulturskole

Islandsgade 50, 6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 65 00 

kulturskolen@esbjergkommune.dk

www.kulturskolen.dk

MGK-Koordinator :
Nicolas Kock 

nicolaskock@me.com

Tlf.: 20 47 84 45