Rytmisk Linie

Den rytmiske linie tilbydes på alle tre MGK-afdelinger i MGK-Syd. Kurset er for dig, der brænder for rytmisk musik og drømmer om at blive rock-, jazz-, pop-musiker eller musiklærer med fokus på den rytmiske musik.

På kurset stifter du kendskab til mange forskellige stilarter, så du er bedre klædt på til løse de opgaver, som du kommer ud for senere hen i dit musikerliv. Lige meget om du satser på en konservatorieuddannelse, eller at bliver en meget dygtig amatør, er niveauet lagt efter, at du kan bestå konservatoirets optagelsesprøve efter 3 år på MGK.

 

På den rytmiske line har du naturligvis hovedfagsundervisning hver uge, men derudover er der også en række bifag:

 

Sammenspil

Teori  

Hørelære 

Bifagsklaver

SSB - Sang, spil og bevægelse

Kor (se fællesaktiviteter)

Bigband (på 3. år i Kolding)

Generelt

To selvvalgte stykker af forskellig karakter (f.eks rock, latin, funk, blues, jazz, etc). Spil i den genre og den sværhedsgrad, hvor du udtrykker dig bedst. Husk mindst et af numrene skal udføres som sammenspil. Hvis du er sanger skal mindst en af sangene synges i mikrofon.

Eksempler på prima vista-opgaver

Nedenstående prima vista-opgaver er vejledende eksempler på de opgaver, der stilles ved optagelsesprøven. Det er vigtigt at understrege, at prøverne er forskellige fra år til år – og fra censor til censor, da det er fagcensor, der medbringer prima vista-opgaven. Disse eksempler må ikke tillægges eksakte egenskaber (antal fortegn, mængden af artikulation etc.), men kan forhåbentlig tjene til at give et indtryk af det omtrentlige niveau.

Klaver

Trommer

Bas

Guitar

Sang

Trombone

Trompet

Saxofon

Optagelsesprøven

Ved optagelsesprøven vurderes den optagelsessøgende af en ekstern fagcensor, en gennemgående censor og en eksamensleder. Bedømmelsen ved prøven gives efter 7-trinsskalaen.

 

Du tilmelder dig her:  www.musikalskgrundkursus.dk

 

Bemærk at du ikke er tilmeldt før du har modtaget en kvittering pr. mail!

NB: MGK er ikke SU-berettiget. 

 

Du kan læse meget mere om optagelsesprøven og proceduren

på denne side.

Her er information om optagelsesprøven specielt for ansøgere til den rytmiske linie:

Hovedfag

Der udføres minimum to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil. Samlet varighed max. 10 min.

 

Prøven skal indeholde improvisation, herunder gehørsimprovisation.

 

Endvidere prøves i lettere prima vista-spil (se eksempler her).

Almene fag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder i imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer samt i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder.

 

Rytmisk hørelæretest

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

MGK-Syd Afdeling Sønderborg

Sønderborg Musikskole

Skovvej 16, 6400 Sønderborg

Tlf.. 88 72 42 28

musikskolen@sonderborg.dk

www.sonderborgmusikskole.dk

 

MGK-Koordinator:

Ole Mouritsen

omouritsen@gmail.com

Tlf.: 28 93 43 77

MGK-Syd Center Kolding

Kolding Musikskole

Riis Toft 12a, 6000 Kolding

Tlf. 79 79 10 50

musik@kolding.dk  

www.koldingmusikskole.dk

Afdelingsleder Talentlinie & MGK:

Christian Bøtker 

chrbt@kolding.dk

Tlf.: 79 79 10 41 - 20 34 32 37 

MGK-Syd Afdeling Esbjerg

Esbjerg Kulturskole

Islandsgade 50, 6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 65 00 

kulturskolen@esbjergkommune.dk

www.kulturskolen.dk

MGK-Koordinator :
Nicolas Kock 

nicolaskock@me.com

Tlf.: 20 47 84 45