top of page

Rytmisk Linie

Den rytmiske linie tilbydes på alle tre MGK-afdelinger i MGK-Syd. Kurset er for dig, der brænder for rytmisk musik og drømmer om at blive rock-, jazz-, pop-musiker eller musiklærer med fokus på den rytmiske musik.

På kurset stifter du kendskab til mange forskellige stilarter, så du er bedre klædt på til løse de opgaver, som du kommer ud for senere hen i dit musikerliv. Lige meget om du satser på en konservatorieuddannelse, eller at bliver en meget dygtig amatør, er niveauet lagt efter, at du kan bestå konservatoirets optagelsesprøve efter 3 år på MGK.

 

På den rytmiske line har du naturligvis hovedfagsundervisning hver uge, men derudover er der også en række bifag:

 

Sammenspil

Teori  

Hørelære 

Bifagsklaver

SSB - Sang, spil og bevægelse

Kor (se fællesaktiviteter)

Bigband (på 3. år i Kolding)

Eksempler på prima vista-opgaver

Nedenstående prima vista-opgaver er vejledende eksempler på de opgaver, der stilles ved optagelsesprøven. Det er vigtigt at understrege, at prøverne er forskellige fra år til år – og fra censor til censor, da det er fagcensor, der medbringer prima vista-opgaven. Disse eksempler må ikke tillægges eksakte egenskaber (antal fortegn, mængden af artikulation etc.), men kan forhåbentlig tjene til at give et indtryk af det omtrentlige niveau.

Optagelsesprøven

Ved optagelsesprøven vurderes den optagelsessøgende af en ekstern fagcensor, en gennemgående censor og en eksamensleder. Bedømmelsen ved prøven gives efter 7-trinsskalaen.

 

Du tilmelder dig her:  www.musikalskgrundkursus.dk

 

Bemærk at du ikke er tilmeldt før du har modtaget en kvittering pr. mail!

NB: MGK er ikke SU-berettiget. 

 

Du kan læse meget mere om optagelsesprøven og proceduren

på denne side.

Her er information om optagelsesprøven specielt for ansøgere til den rytmiske linie:

Hovedfag

Der udføres minimum to stykker musik af forskellig karakter (f.eks rock, latin, funk, blues, jazz, etc), hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil. Spil i den genre og den sværhedsgrad, hvor du udtrykker dig bedst. Hvis du er sanger skal mindst en af sangene synges i mikrofon. Samlet varighed max. 10 min.

 

Prøven skal indeholde improvisation.

 

Endvidere prøves i lettere prima vista-spil (se eksempler nedenfor).

Almene fag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder i imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer, i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder samt i gehørsimprovisation.

 

Rytmisk hørelæretest (eksempel)

Klaver

Trommer

Bas

Guitar

Sang

Trombone

Trompet

Saxofon

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

bottom of page