AM/Brobygger

AM-linien er for dem som allerede ved at de satser på en pædagoisk karriere som underviser. Du kan både have et rytmisk eller klassisk hovedfag, men der er sat lidt kortere tid af til hovedfaget, da du skal have bifagssang som ekstra bifag udover bifagsklaver. Derudover har man ensembleledelse hvor du lærer kordirektion mm.

 

På kurset stifter du kendskab til mange forskellige stilarter, så du er bedre klædt på til at løse de opgaver, du kommer ud for senere hen i dit musikerliv. Lige meget om du satser på en konservatoireuddan-nelse eller på at blive en meget dygtig amatør er niveauet lagt efter du kan bestå konservatoirets optagelsesprøve efter 3 år på MGK.

Klassisk AM-linie

Her undervises du udover hovedfagene i:

 

Teori og hørelære 

Kammermusik

Komposition

Orkesterspil

Bifagsklaver

SSB - Sang, spil og bevægelse

Kor (som fællesaktivitet)

 

Rytmisk AM-linie

Her undervises du udover hovedfagene i:

 

Sammenspil

Teori  

Hørelære 

Bifagssang

Bifagsklaver

SSB - Sang, spil og bevægelse

Kor- og Ensembleledelse

Kor (som fællesaktivitet)

Bigband (på 3. år i Kolding)

Optagelsesprøven

 

Hvis du søger ind på AM-linien omfatter optagelsesprøven hovedfag og sang, samt evt. spil på endnu et bi-instrument. Hvis hovedfaget er sang på AM-linien skal du spille et klaverstykke til optagelses prøven. På AM-linien kan hovedfaget være klassisk, rytmisk eller folkemusik.

 

Ved optagelsesprøven vurderes den optagelsessøgende af en ekstern fagcensor, en gennemgående censor og en eksamensleder.  Bedømmelsen ved prøven gives efter 7-trinsskalaen.

 

Hovedfag

Der udføres minimum to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil/kammermusik. Samlet varighed max. 10 min.

 

Hvis hovedfaget er rytmisk, skal prøven indeholde improvisation, herunder gehørsimprovisation.

Hvis hovedfaget er klassisk, skal prøven indeholde skalaspil med op til 3 fortegn (dur og ren mol).

Hvis hovedfaget er folkemusik bliver ansøgeren hørt i gehørsefterspil samt stemmespil eller simpel improvisation.

Endvidere prøves i lettere prima vista-spil (se eksempler her: rytmisk - klassisk) og biinstrument.

 

Almene fag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder i imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer samt i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder.

Du kan se et eksempel på hørelæretesten herunder. 

 

Rytmisk hørelæretest

 

 

Klassisk hørelæretest

  

Optagelsesprøven

Du tilmelder dig her: www.musikalskgrundkursus.dk

 

Bemærk at du ikke er tilmeldt før du har modtaget en kvittering pr. mail! NB: MGK er ikke SU-berettiget. 

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

MGKSYD Afdeling Sønderborg

Sønderborg Musikskole

Skovvej 16, 6400 Sønderborg

Tlf.. 88 72 42 28

musikskolen@sonderborg.dk

www.sonderborgmusikskole.dk

 

MGK-Koordinator:

Ole Mouritsen

omouritsen@gmail.com

Tlf.: 28 93 43 77

MGKSYD Center Kolding

Kolding Musikskole

Riis Toft 12a, 6000 Kolding

Tlf. 79 79 10 50

kulturskolen@kolding.dk  

www.Kulturskolenkolding.dk

Afdelingsleder Talentlinie & MGK:

Christian Agger Bøtker 

chrbt@kolding.dk

Tlf.: 79 79 10 41 - 20 34 32 37 

MGKSYD Afdeling Esbjerg

Esbjerg Kulturskole

Islandsgade 50, 6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 65 00 

kulturskolen@esbjergkommune.dk

www.kulturskolen.dk

MGK-Koordinator :
Nicolas Kock 

nicolaskock@me.com

Tlf.: 20 47 84 45