MGK-Syd har mange linier…

 På MGK-Syd tilbyder vi et stort udvalg af linier, der passer med de uddannelser der videre tilbydes på de Danske musikkonservatorier. Hvis du klikker på de enkelte linier, kan du læse flere detaljer, samt få oplysninger om optageleskravene.

Rytmisk Linie

For dig der brænder for rytmisk musik og  drømmer om at blive rock-, jazz-, pop-musiker eller musiklærer med fokus på den rytmiske musik.

Klassisk Linie

For dig der elsker klassisk musik og måske drømmer om en karriere i et symfoniorkester, som solist, kammermusiker, underviser - eller måske vil du bare have den klassiske musik med dig på højest mulige niveau som amatørmusiker.

Folkemusiklinien

Folkemusik-linien er primært et tilbud til musikeren der vil spille dansk, nordisk, celtics & amerikansk folkemusik - i traditionelle og kontemporære former.

Sangskriverlinien

Undervisningen omfatter udvikling af den studerendes musikalske og tekstlige univers, tekniske færdigheder samt formidlings-færdigheder gennem arbejdet med sangskrivning indenfor et alsidigt rytmisk repertoire. 

AM/Brobygger

AM-linien er for dig, der allerede ved at du vil satse på en pæda-gogisk karriere.

Kompositionslinien

På kompositionslinien arbejde man med udviklingen af elevens kompositoriske talent gennem vejledning i det kunstneriske arbejde med egne værker. Analyse af relevante musikværker fra fortid og nutid og tilegnelse af basal kendskab til kompositionsfagets discipliner som fx Instrumentation, arrangement og satsteknik.

Elektronisk musik og Lydkunst

På MGK får du mulighed for at fordybe dig i din egen musik, ligesom du vil få undervisning i en række almene fag som eksempelvis projektrealisering og musikteknologi.

Lydtekniker

Kurset er for dig der brænder for alt det tekniske ved lydproduk-tionen, uanset genre, live og i studiet. 

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

MGK-Syd Afdeling Sønderborg

Sønderborg Musikskole

Skovvej 16, 6400 Sønderborg

Tlf.. 88 72 42 28

musikskolen@sonderborg.dk

www.sonderborgmusikskole.dk

 

MGK-Koordinator:

Ole Mouritsen

omouritsen@gmail.com

Tlf.: 28 93 43 77

MGK-Syd Center Kolding

Kolding Musikskole

Riis Toft 12a, 6000 Kolding

Tlf. 79 79 10 50

musik@kolding.dk  

www.koldingmusikskole.dk

Afdelingsleder Talentlinie & MGK:

Christian Bøtker 

chrbt@kolding.dk

Tlf.: 79 79 10 41 - 20 34 32 37 

MGK-Syd Afdeling Esbjerg

Esbjerg Kulturskole

Islandsgade 50, 6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 65 00 

kulturskolen@esbjergkommune.dk

www.kulturskolen.dk

MGK-Koordinator :
Nicolas Kock 

nicolaskock@me.com

Tlf.: 20 47 84 45