MGK-Syds struktur

MGK-SYD

(afd.) Esbjerg

Afdelingsleder:

Jan Rohde

Pedersen

MGK-SYD

(center) Kolding

Centerleder:

Jens Bloch

MGK-SYD

(afd.) Haderslev

Afdelingsleder:

Jesper Ry

MGK-SYD

(afd.) Sønderborg

Afdelingsleder:

Jan Østergaard

Organisation

De 11 musikskoler i MGK-syd regionen har i fællesskab udviklet den regionale MGK-Syd struktur.

 

Vi har skabt en struktur, der tilgodeser de lokale musikmiljøer og som fremadrettet er fleksibel i forhold til løsningen af de geografisk betingede forhold.MGK-center Sydjylland tager udgangspunkt i fælles ejerskab i de 3 afdelinger (Sønderborg, Haderslev og Esbjerg) under MGK-centret i Kolding.

 

Koordinationsudvalget består af de 11 musik- og kulturskolerledere, i region MGK-Syd:

 

Aabenraa Musikskole - www.aabenraamusikskole.dk

Billund Kulturskole - www.billundkultur.dk

Den Kreative Skole i Fredericia - www.fredericia.dk/Fritid/dks

Esbjerg Kulturskole - www.esbjergkulturskole.dk

Haderslev Musikskole - www.haderslevmusikskole.dk

Kolding Musikskole - www.koldingmusikskole.dk

SønderborgMusikskole - www.sonderborgmusikskole.dk

Tønder Kulturskole - www.toenderkulturskole.dk

Varde Musikskole - www.vardemusikskole.dk

Vejen Musikskole - www.vejenmusikskole.dk

Vejle Musikskole - www.musikskolen.vejle.dk

 

Koordinationsudvalget sikrer, at den decentrale struktur udvikler sig dynamisk og efter etableringsaftalen.

 

Bestyrelse

MGKSyd-Lærerrådet udpeger på årligt lærerseminar en repræsentant og suppleant til hovedcentrets musikskolebestyrelse. Der etablereres et MGKSyd-elevråd, der udpeger en repræsentant og suppleant til hovedcentrets musikskolebestyrelse.  Valget foregår i forbindelse med fællessamling. Hovedcentrets bestyrelse sender redigerede vedtægter til musikudvalgets godkendelse. 

 

Repræsentantskab

Udover de i tilskudsbetingelserne beskrevne repræsentanter har vi flg. repræsentanter i repræsentantskabet:

 

  • 2 repræsentanter for ”Sydjysk Musik- og Kulturskolesamråd”

  • Ledelsesteamet for MGK-Syd 

 

Koordinationsudvalget 

Koordinationsudvalgets sammensætning er overholdt i forhold til tilskudsbetingelserne, men i en udvidet form som tilgodeser samarbejdet i hele regionen.

 

Fravigelsen ses i punkt c. hvor udvidelsen består af ledelserne fra resten af MGK-Syd regionens kommuner, for at styrke og sikrer medejerskabet i den nye MGK-struktur.

 

A. MGK-centrets ledelse (aktuelt Kolding).

 

B. Lederne af de musikskoler, der varetager holdundervisning, forestår fællesarrangementer eller på anden måde (f.eks. i kraft af et stort elevtal) er væsentlige medspillere i centrets udførelse af MGK-opgaverne, herunder forpligtelsen til at iværksætte undervisning decentralt (aktuelt Esbjerg, Sønderborg og Haderslev).

 

C. Ledere fra 1-2 af de musikskoler, der ikke er omfattet af ovenstående (aktuelt Aabenraa, Tønder, Fredericia, Varde, Billund, Vejen og Vejle).

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

MGKSYD Afdeling Sønderborg

Sønderborg Musikskole

Skovvej 16, 6400 Sønderborg

Tlf.. 88 72 42 28

musikskolen@sonderborg.dk

www.sonderborgmusikskole.dk

 

MGK-Koordinator:

Ole Mouritsen

omouritsen@gmail.com

Tlf.: 28 93 43 77

MGKSYD Center Kolding

Kolding Musikskole

Riis Toft 12a, 6000 Kolding

Tlf. 79 79 10 50

kulturskolen@kolding.dk  

www.Kulturskolenkolding.dk

Afdelingsleder Talentlinie & MGK:

Christian Agger Bøtker 

chrbt@kolding.dk

Tlf.: 79 79 10 41 - 20 34 32 37 

MGKSYD Afdeling Esbjerg

Esbjerg Kulturskole

Islandsgade 50, 6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 65 00 

kulturskolen@esbjergkommune.dk

www.kulturskolen.dk

MGK-Koordinator :
Nicolas Kock 

nicolaskock@me.com

Tlf.: 20 47 84 45