top of page

MGK-Syds struktur

MGK-SYD

(afd.) Esbjerg

Afdelingsleder:

Jan Rohde

Pedersen

MGK-SYD

(center) Kolding

Centerleder:

Jens Bloch

MGK-SYD

(afd.) Haderslev

Afdelingsleder:

Jesper Ry

MGK-SYD

(afd.) Sønderborg

Afdelingsleder:

Jan Østergaard

Organisation

De 11 musikskoler i MGK-syd regionen har i fællesskab udviklet den regionale MGK-Syd struktur.

 

Vi har skabt en struktur, der tilgodeser de lokale musikmiljøer og som fremadrettet er fleksibel i forhold til løsningen af de geografisk betingede forhold.MGK-center Sydjylland tager udgangspunkt i fælles ejerskab i de 3 afdelinger (Sønderborg, Haderslev og Esbjerg) under MGK-centret i Kolding.

 

Koordinationsudvalget består af de 11 musik- og kulturskolerledere, i region MGK-Syd:

 

Aabenraa Musikskole - www.aabenraamusikskole.dk

Billund Kulturskole - www.billundkultur.dk

Den Kreative Skole i Fredericia - www.fredericia.dk/Fritid/dks

Esbjerg Kulturskole - www.esbjergkulturskole.dk

Haderslev Musikskole - www.haderslevmusikskole.dk

Kolding Musikskole - www.koldingmusikskole.dk

SønderborgMusikskole - www.sonderborgmusikskole.dk

Tønder Kulturskole - www.toenderkulturskole.dk

Varde Musikskole - www.vardemusikskole.dk

Vejen Musikskole - www.vejenmusikskole.dk

Vejle Musikskole - www.musikskolen.vejle.dk

 

Koordinationsudvalget sikrer, at den decentrale struktur udvikler sig dynamisk og efter etableringsaftalen.

 

Bestyrelse

MGKSyd-Lærerrådet udpeger på årligt lærerseminar en repræsentant og suppleant til hovedcentrets musikskolebestyrelse. Der etablereres et MGKSyd-elevråd, der udpeger en repræsentant og suppleant til hovedcentrets musikskolebestyrelse.  Valget foregår i forbindelse med fællessamling. Hovedcentrets bestyrelse sender redigerede vedtægter til musikudvalgets godkendelse. 

 

Repræsentantskab

Udover de i tilskudsbetingelserne beskrevne repræsentanter har vi flg. repræsentanter i repræsentantskabet:

 

  • 2 repræsentanter for ”Sydjysk Musik- og Kulturskolesamråd”

  • Ledelsesteamet for MGK-Syd 

 

Koordinationsudvalget 

Koordinationsudvalgets sammensætning er overholdt i forhold til tilskudsbetingelserne, men i en udvidet form som tilgodeser samarbejdet i hele regionen.

 

Fravigelsen ses i punkt c. hvor udvidelsen består af ledelserne fra resten af MGK-Syd regionens kommuner, for at styrke og sikrer medejerskabet i den nye MGK-struktur.

 

A. MGK-centrets ledelse (aktuelt Kolding).

 

B. Lederne af de musikskoler, der varetager holdundervisning, forestår fællesarrangementer eller på anden måde (f.eks. i kraft af et stort elevtal) er væsentlige medspillere i centrets udførelse af MGK-opgaverne, herunder forpligtelsen til at iværksætte undervisning decentralt (aktuelt Esbjerg, Sønderborg og Haderslev).

 

C. Ledere fra 1-2 af de musikskoler, der ikke er omfattet af ovenstående (aktuelt Aabenraa, Tønder, Fredericia, Varde, Billund, Vejen og Vejle).

FOR DIG

DER VIL

MERE MED

MUSIKKEN

bottom of page